समाजात बदल होणे आवश्यक पण तो सकारात्मक असला पाहिजे.

Nandkishor उदबत्ती व समयी
आपण रोज देवापुढे उदबत्ती व समयी लावतो कारण उदबत्ती मुळे सगळीकडे सुगन्ध पसरतो
तर समयीतील वात तुम्हाला सहनशील बनवते. समयीतील वात स्वतः जळते पण दुसऱ्याला
प्रकाश देते...
Show more
2 weeks ago
loader
loader
Attachment
Nandkishor नवरा बायकोचे प्रेम म्हणजे एक अवखळ अल्लड पण मजबूत असे नाते
नवरा बायकोचे प्रेम म्हणजे थोडे नाजूक पण थोडे कडवट पण मजबूत असे नाते
नवरा बायकोचे प्रेम म्हणजे थोडे तिखट पण थोडे...
Show more
2 weeks ago
loader
loader
Attachment
Nandkishor पत्नी म्हणजे घरातील एक सुरेख लेणे असते
म्हणून प्रत्येक पतीने तिला मानाने वागवायचे असते
ती जेव्हा सासरी येते माहेरचे सर्व सोडून येते
तिच्या पावलांनी तुमचे घरही पवित्र होते...
Show more
2 weeks ago
loader
loader
Attachment

Affiliate Ad Zone

Buy JomSocial

See the back-end now!

 

Username: demo / Password: demo

Upcoming Events